KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.
 
 

DAVET

Sayın Uluslararası Siyasal ve Toplumsal Bilim Araştırmaları  Kongresi Katılımcıları,

ORP Danışmanlık ve Organizasyon organize edip düzenlediği 12/13 MART 2020 Ankara Alba Hotel'de yapılacak olan kongremizin ikinci buluşmasında Sosyal, Beşeri, Siyasal, Bilim, Akademik, Kültür, Sağlık, Tarih, Sanat, İletişim, Politika, Kadın, Spor, Eğitim, Siyasal Gelişmeler, Göç, Sosyal Hizmetler, Uluslararası Savunma ve Mühendislik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Finans ve Ekonomi Yönetimi ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.

Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır. Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit, etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak ve geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için sizlerle kongremizde bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi sosyal, beşeri ve toplum bilimleri temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir:

 • İktisadi ve İdari Bilimler
 • Kültür
 • Sağlık ve Spor Bilimleri
 • Tarih
 • Sanat
 • İletişim
 • Kadın Araştırmaları
 • Sosyoloji
 • Turizm
 • Eğitim Bilimleri
 • Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Temel Eğitim
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Mühendislik Bilimleri
 • Fen ve Matematik Bilimleri
 • Kamu Yönetimi
 • Finans

 

Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, Ankara'da gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız.

Ankara Alba Otel’de görüşmek dileğiyle…

 

DEĞERLİ KATILIMCILAR KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR. KONGREMİZE KATILIM SAĞLAYAN TÜM KATILIMCILAR KENDİ İSTEK VE TERCİHLERİNE BAĞLI OLARAK TAM METİN GÖNDEREBİLİRLER. KONGREMİZDE BİLDİRİ TAM METİN KİTABI PDF VE E-ISBN Lİ OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

 

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kongre Başkanı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

DESTEKLEYEN KURUMLAR