DAVET

Sayın Uluslararası Sosyal Beşeri ve Toplum Bilimleri KongresiKatılımcıları,

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği 07-08 Mart 2019 tarihinde Trabzon Usta Park Otel’de yapılacak olan kongremizin ilk buluşmasında sosyal, beşeri ve toplum bilimleri ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.

Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır. Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit, etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak ve geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için sizlerle kongremizde bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi sosyal, beşeri ve toplum bilimleri temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir:

 • İktisadi ve İdari Bilimler
 • Kültür
 • Sağlık ve Spor Bilimleri
 • Tarih
 • Sanat
 • İletişim
 • Kadın Araştırmaları
 • Sosyoloji
 • Turizm
 • Eğitim Bilimleri
 • Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Temel Eğitim
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Mühendislik Bilimleri
 • Fen ve Matematik Bilimleri
 • Kamu Yönetimi
 • Finans

 

Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, Trabzon’da gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız.

Trabzon Usta Park Otel’de görüşmek dileğiyle…

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Kongre Başkanı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

DESTEKLEYEN KURUMLAR