BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem ÖZKAN, Sibel ATAN
G7 ÜLKELERİNDE ENFLASYON İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MARKOV ZİNCİRİYLE UZUN DÖNEM ÖNGÖRÜSÜ
 
Son zamanlarda enflasyonun ekonomik büyümeyi ne yönde etkileyeceğini tespit etmek önemli hale gelmiştir. İktisat yazınında birçok çalışmada enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü çeşitli uygulamalarla tespit edilmeye çalışılmıştır. Enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü konusunda zaman içerisinde farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu çalışmalarda pozitif yönlü ilişki, negatif yönlü ilişki kimi zaman da iki değişken arasında herhangi bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur. Tun Wai 1959 yılında yaptığı çalışmada iki değişken arasındaki ilişkiyi pozitif yönde gözlemlerken Fischer (1993) yaptığı analizde enflasyon ile büyüme arasında negatif yönde ilişki olduğunu tepsit etmiştir. Dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü G7 ülkelerinin ekonomileri ihtiva etmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturmaktadır. Ekonomik büyüklüğün kapsamının geniş olması nedeniyle G7 ülke ekonomileri incelenmiştir. Bu çalışmada, G-7 ülkelerinde enflasyon oranlarının tahminlenmesi için ayrık zamanlı Markov zincir modeli kullanılmıştır. Bu yöntem, sadece sistemin mevcut değerlerini kullanarak değişkenlerin gelecekteki yapıları hakkında bizi bilgilendirir. Dolayısıyla Markov modelinin avantajı, sürecin tahminlerini oluşturmayı kolaylaştırmasıdır. Markov zinciri yöntemi kullanarak 2010-2018 döneminde G-7 ülkelerinde enflasyon ve büyüme verileri ile bu değişkenlerin uzun dönem hareketleri her ülke için ayrı ayrı değerlendirilmiştir ve uzun dönem hareketlerine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Davranışları hakkında öngörüde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ayrık Zamanlı Markov Zincir Modeli, Geçiş Olasılığı Matrisi, Büyüme, Enflasyon, G-7 Ülkeleri 


Keywords: