BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Zümrüt Hatun DEMİREL
1- KARİYER ALANINDA YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şule ÖTKEN, Abdullah SÜSLÜ
2- 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ OLAN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER