KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR